Licenses

1. PETRONAS
2. MOF
3. SIJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOK (CIDB G5)
4. UNIT PENDAFTARAN KONTRAKTOR DAN JURUPERUNDING (UPK)
5. Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
6. ISO 9001:2008